Program

WSPÓŁPRACA

Pracownicy mają głowy pełne pomysłów, jednak nie mają swojego ambasadora, mentora, który nada im bieg. Jako Członek Zarządu zarezerwuję dla pracowników stałe godziny przyjmowania, kiedy każdy będzie mógł przyjść, zadzwonić,  przedstawić swoje problemy, pomysły – wspólnie je rozwiążemy, zrealizujemy.

Przedstawiciel pracowników powinien być łącznikiem między firmą a organizacjami związkowymi - będę kontynuował dobrą współpracę ze związkowcami.

Przedstawiciel pracowników powinien lobbować za korzystnymi dla firmy i pracowników zmianami prawa. Musimy wykorzystać atut największego pracodawcy w Polsce - głos pocztowców musi być słyszalny.

ROZWÓJ

Wznowienie i promocja programu Kaizen.  To pracownicy najlepiej znają procesy i wiedzą jak je usprawnić – brakuje „siły sprawczej” w ich realizacji. Jako Członek Zarządu będę wspierał realizację Waszych pomysłów usprawniających funkcjonowanie firmy.

Inkubator nowych usług – program rozwijający Spółkę w nowych obszarach. Musimy wykorzystać wiedzę i pomysły pracowników odpowiadające na potrzeby klientów - wspólnie stworzymy usługi z których nasi klienci będą chcieli korzystać.

Nagrody za wdrożone pomysły – spółka powinna promować i nagradzać kreatywność pracowników. Przygotuję program nagród finansowych dla pracowników, których pomysły zostaną wdrożone. 


PRACOWNICY

Priorytetami w mojej działalności będą działania zmierzające do: 

- przywrócenia rezerwy urlopowo-chorobowej, 

- utrzymania warunków wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz innych dodatków pracowniczych określonych w ZUZP, 

- wzrostu wynagrodzeń pracowników,

- zmian dotyczących zasad wyliczania minimalnego wynagrodzenia, w tym aktywne uczestnictwo w pracach nad petycją złożoną przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty w Sejmie RP, 

- podniesienia stawek tzw. kilometrówki, w tym kontynuacja wszystkich rozpoczętych inicjatyw na szczeblu parlamentarnym i rządowym,  

- pozostawienia oszczędności finansowych z wakatów i zwolnień lekarskich do wykorzystania w placówkach, jednostkach organizacyjnych.


ZAANGAŻOWANIE

Wasz przedstawiciel musi pozostać aktywny w komunikacji z pracownikami. Od 27 lat jestem z Wami, zaangażowany w życie pocztowe oraz pro-pracownicze projekty i inicjatywy – to się nie zmieni.